Načítavanie...
mc.xedomcraft.eu
Kliknite pre skopírovanie IP
Načítavanie...
discord.gg/xedom
Kliknite pre pripojenie
Avatar
Vitaj na XedomCraft!
Prihlás sa alebo sa zaregistruj.
Internet Explorer: Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

PRAVIDLÁ 

 

Každý hráč súhlasí s týmito pravidlami a berie na vedomie, že pri porušení bude potrestaný.
Taktiež nie je povolené obchádzať trest akoukoľvek cestou.

 

Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje.
Pravidlá sa môžu zmeniť bez upozornenia!


Užitočné odkazy:

Survival 

 

Griefing

Ničenie stavieb ostatných hráčov je zakázané. Hráč je povinný dbať na zabezpečenie svojho majetku.

Hráč nesmie úmyselne ničiť prírodu (vrátane Netheru a Endu) - napríklad vytvárať pomocou lávy a vody cobblestonové schody, pokladať bloky pod seba za účelom rýchlejšieho pohybu.

Sú zakázané jednoblokové stavby do výšky aj v podzemí, ktoré narúšajú vzhľad krajiny.

Verejné teleporty vrátane tpa nesmú hráča poškodiť, pokiaľ nie je spomenuté vopred.

Mob trapky a redstone

Stavanie mobtrapiek, fariem a veľkých redstone obvodov nie je zakázané, avšak pokiaľ bude znateľne zaťažovať server, môže byť kedykoľvek zmazaná bez náhrady škody a akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Stavanie napríklad redstone obvodov za účelom zalagovania servera je zakázané.

Krádež 

Pri okradnutí druhým hráčom pri obchodovaní má hráč právo na vrátenie vecí. Musí mať však na to dostatočné množstvo jednoznačných dôkazov.

Je zakázané ničiť okolie cudzej rezidencie.

Ostatné 

Je zakázané predávať falošné kľúče a špeciálne predmety.

Pri vyhodení hráča z rezidencie či ostrova má vyhodený hráč právo na vrátenie jeho vecí.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, apod...)

Chat

 

Nevhodné vyjadrovanie

Je prísne zakázané urážať, zosmiešňovať alebo slovne napádať iných hráčov, členov A-teamu, Vedenia alebo Majiteľa serveru.

Na serveri sú prísne zakázané vyhrážky smrťou, nabádanie k samovražde alebo akákoľvek iná propagácia a podpora samovražedného správania.

Potrestané môže byť aj ironické, sarkastické alebo arogantné správanie, mystifikácia hráčov alebo vyjadrovanie s rasistickým podtextom.

Je prísne zakázané spamovať chat rovnakými či podobnými opakovane odosielanými správami, či nadmerné písanie Caps Lockom a ďalšie.

Na serveri je prísne zakázaná celková šikanovanie druhých a akékoľvek šírenie dezinformácií za účelom poškodenia servera a jeho hráčov.

Osobné a interné informácie 

Je prísne zakázané šíriť akékoľvek interné informácie serveru, teda informácie, ktoré sa týkajú plánovaných noviniek, zmien, výšky trestov, interného chodu tímu XedomCraft a pod.

Zároveň hráč nesmie rozosielať ani rozširovať akékoľvek osobné informácie tretej osoby vrátane odkazov na ich profily na sociálnych sieťach.

Reklama

Je prísne zakázané využívať chat na serveri na publikovanie akejkoľvek reklamy.

Za reklamu je považovaný odkaz alebo názov YouTube kanálu, odkazy na video, názov alebo IP adresa iného Minecraft alebo TeamSpeak servera, odkaz na Discord, odkaz na Twitch či Facebook iného projektu a pod.

Výnimka z tohto pravidla platí pre YouTubery, ktorí majú rank na serveri a po dohovore s Vedením môžu propagovať svoj stream, kanál či video.

Akékoľvek aktivity za účelom predaja účtov alebo služieb sú na serveri zakázané.

Za reklamu je považovaná aj propagácia eventov, súťaží alebo náborov.

Zneužívanie Report systému

Je zakázané zneužívať report systém. 

KBFFA

 

Teaming

Je prísne zakázaný teaming. Zároveň aj cross-teaming 

Je zakázané dohovárať sa na zabití či odpojení sa z hry pre zlepšenie štatistík iného hráča.

Boosting

Je zakázané používať alternatívne účty na základe boostingu vašich štatistík.

Kazenie hry

Je zakázané stať na jednom mieste alebo čakať na nepriateľa na základe zdržiavania hry.

Je zakázané zdržiavať hru na základe miesta kde nedostávate knockback.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)

TNTGames

 

Boosting

Je prísne zakázaný boosting killov.

To zahŕňa aj navádzanie hráča alebo používanie alternatívnych účtov na zlepšenie štatistík.

Teaming

Je zakázaný teaming počas hry a zároveň je aj zakázané teamovať s hráčom čo má TNT.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)

KitPVP

 

Boosting

Je prísne zakázaný boosting killov.

To zahŕňa aj navádzanie hráča alebo používanie alternatívnych účtov na zlepšenie štatistík.

Teaming

Je zakázaný teaming. To zahŕňa aj cross-teaming.

Teaming sa nepočíta ak je to 2v2 alebo 3v3 team fight.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)

SkyWars

 

Boosting

Je prísne zakázaný boosting killov.

To zahŕňa aj navádzanie hráča alebo používanie alternatívnych účtov na zlepšenie štatistík.

Teaming

Je zakázaný teaming. To zahŕňa aj cross-teaming.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)

GunGame

Boosting

Je zakázané používať alternatívne účty na základe boostingu vašich štatistík alebo vecí.

Kazenie hry

Je zakázané zdržiavať hru, tým že ste sa dostali na miesto kde sa nedá dostať.

Je zakázané stať na jednom mieste alebo čakať na nepriateľa na základe zdržiavania hry.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)

BoxFight 

 

Boosting

Je prísne zakázaný boosting killov.

To zahŕňa aj navádzanie hráča alebo používanie alternatívnych účtov na zlepšenie štatistík.

Naked kill je povolený pokiaľ to nie je boosting.

Je zakázané mať zaťaženú myš pri ťažení MineBlockov

Zneužívanie Bugov

Je zakázané sa akýmkoľvek spôsobom bugovať do vip zón.

Tieto zóny sú určené pre vip hráčov a akékoľvek prebugovanie bude trestané. 

Combat

Počas boja je prísne zakázané sa odpojiť.

Pokiaľ toto pravidlo porušíte automaticky zomriete a dostanete varovanie neskôr aj väčší trest.

Teaming

Je zakázaný teaming.

Teaming sa nepočíta ak ťažíte s hráčom doly v pvp zóne

V PVP zóne je povolené ťažiť doly avšak je zakázané využívať tieto doly ako kryt počas fightu.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)

BedWars

 

Boosting

Je prísne zakázaný boosting killov.

To zahŕňa aj navádzanie hráča alebo používanie alternatívnych účtov na zlepšenie štatistík.

Teaming

Je zakázaný teaming. To zahŕňa aj cross-teaming.

Nepovolené Modifikácie 

Je prísne zakázané používať nepovolené modifikácie (Cheat / Hack Clienty, X-RAY, Auto Clicker apod...)